Bostadsrättsföreningen Arkivet

Föreningen bildades februari 1992 och huset förvärvades juni 2012.

Brf. Arkivet har 28 medlemmar och förfogar över två butikslokaler, tre lagerlokaler, sju parkeringsplatser samt en lägenhet som hyrs ut.

Information

Organisationsnummer: 716445-0277

Postadress:
Brf Arkivet
Arkivgatan 6
411 34 Göteborg

Fakturaadress:
Brf Arkivet
Kund-ID FRX 6609
FE 301
105 69 Stockholm

PDF-faktura mejlas till: inbox.lev.469115@arkivplats.se

Styrelsen kontaktas via mail på info@brfarkivet.se

Blanketter för t.ex. fullmakt till stämma och tillstånd att upplåta lägenheten i 2:a hand finns att skriva ut. Välj blanketter i menyn.

Fastighetsskötsel

För akuta ärenden jourtid ring Låsinväst 031-80 24 24 (För jouråtgärd som ligger utanför föreningens regler står medlemmen för kostnaden.)

För ärenden som rör driften av fastigheten t.ex. trasig tvättmaskin i tvättstugan inget varmvatten m.m. så är det vår fastighetsskötare Anders Sylvan som ni ringer dagtid på: 070-738 48 84.

Policy vid renovering av egen lägenhet

  • Kontakta styrelsen snarast
  • Alla ingrepp i stammar (el, vatten, avlopp och gas) samt bärande konstruktion kräver styrelsens godkännande enligt 43§ i stadgarna.
  • Vid omfattande renovering såsom exempelvis rivning av kök och golvslipning, skall styrelsen meddelas senast en vecka innan om vad som skall göras. Detta för allas trevnad så att styrelsen kan meddela boende och lokalhyresgäster i huset.
  • Störande och bullrande arbete bör så långt som möjligt hållas till vardagar mellan 08-18.
  • Trapphus ska hållas rent både vad gäller material, skräp och byggdamm för allas trevnad.
  • Byggavfall skall avlägsnas av den som renoverar. Föreningens sopkärl får ej användas.
  • För den som vill finns möjlighet att ställa upp saker på torkvinden under renoveringen. För detta krävs styrelsens tillstånd. Allt skall märkas med lägenhetsnummer samt namn samt datum.
  • Spisfläkt eller övriga fläktar får EJ kopplas direkt på imkanalerna då detta stoppar ventilationen. (Möjligheten finns dock med en så kallad spjällbox mellan köksfläkten och imkanalen.) Alternativet är en cirkulationsfläkt med kolfilter. Fläkt i badrum är alltså ej tillåtet.
  • info@brfarkivet.se

Våra lägenheter

1 1/2 rum och kök

1,5:a om 43 kvm med sovalkov och med balkong fr.o.m. andra våningen.

2 1/2 rum och kök

2,5:a om 76 kvm med balkong mot gård, matrum och öppen spis. Bland de sista lägenheterna som byggdes med pigkammare.