Ritningar:

Planritning vind

Planritning v2-5

Planritning v1

Planritning bv

Planritning källare

Fasad gata

Fasad gård

Gavel

Avlopp

Kallvatten

Pålar och bjälklag

Tabell